Privatumo Politika

Sveiki atvykę į http://arinija (toliau – Svetainė).Suprantame, kad privatumas internete yra svarbus mūsų Svetainės naudotojams, ypač vykdant verslo sandorius.Šis pareiškimas reglamentuoja mūsų privatumo politiką, taikomą tiems Svetainės naudotojams (toliau – Lankytojai), kurie joje lankosi be verslo sandorių, ir Lankytojams, kurie užsiregistruoja, kad galėtų vykdyti verslo sandorius Svetainėje ir naudotis įvairiomis “Arinija” siūlomomis paslaugomis (toliau kartu – Paslaugos) (toliau – Įgaliotieji klientai).

“Asmeniškai identifikuojama informacija”

reiškia bet kokią informaciją, kuri identifikuoja arba gali būti panaudota identifikuoti, susisiekti ar rasti asmenį, kuriam tokia informacija yra skirta, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, fakso numerį, el. pašto adresą, finansinius profilius, socialinio draudimo numerį ir kredito kortelės informaciją. Asmenį identifikuojanti informacija neapima informacijos, kuri renkama anonimiškai (t. y. neidentifikuojant konkretaus naudotojo), arba demografinės informacijos, nesusijusios su identifikuotu asmeniu.

Kokia asmenį identifikuojanti informacija renkama?

Galime rinkti pagrindinę naudotojo profilio informaciją iš visų Lankytojų. Iš Įgaliotųjų klientų renkame šią papildomą informaciją: Įgaliotųjų klientų vardus, pavardes, adresus, telefono numerius ir el. pašto adresus, verslo pobūdį ir dydį, reklamos inventoriaus, kurį Įgaliotasis klientas ketina pirkti arba parduoti, pobūdį ir dydį.

Kokios organizacijos renka informaciją?

Be mūsų tiesiogiai renkamos informacijos, šią informaciją iš Lankytojų ir Įgaliotųjų klientų gali rinkti mūsų trečiųjų šalių paslaugų pardavėjai (pavyzdžiui, kredito kortelių bendrovės, kliringo namai ir bankai), kurie gali teikti tokias paslaugas, kaip kreditų, draudimo ir saugojimo paslaugos. Mes nekontroliuojame, kaip šios trečiosios šalys naudoja tokią informaciją, tačiau prašome jų atskleisti, kaip jos naudoja iš Lankytojų ir Įgaliotųjų klientų gautą asmeninę informaciją. Kai kurios iš šių trečiųjų šalių gali būti tarpininkai, kurie veikia tik kaip platinimo grandinės grandys ir nesaugo, nelaiko ir nenaudoja jiems pateiktos informacijos.

Kaip Svetainė naudoja asmenį identifikuojančią informaciją?

Mes naudojame asmenį identifikuojančią informaciją, kad pritaikytume Svetainę, teiktume atitinkamus paslaugų pasiūlymus ir vykdytume pirkimo ir pardavimo užklausas Svetainėje. Lankytojams ir Įgaliotiesiems klientams galime siųsti el. laiškus apie Svetainės tyrimų ar pirkimo ir pardavimo galimybes arba informaciją, susijusią su Svetainės tema. Taip pat galime naudoti Asmens tapatybę identifikuojančią informaciją susisiekti su Lankytojais ir Įgaliotaisiais klientais, atsakydami į konkrečias užklausas arba norėdami pateikti prašomą informaciją.

Su kuo gali būti dalijamasi informacija?

Asmenį identifikuojančia informacija apie Įgaliotuosius klientus galima dalytis su kitais Įgaliotaisiais klientais, kurie nori įvertinti galimus sandorius su kitais Įgaliotaisiais klientais. Apibendrinta informacija apie Lankytojus, įskaitant Lankytojų ir Įgaliotųjų klientų demografinius duomenis, galime dalytis su savo susijusiomis agentūromis ir trečiųjų šalių pardavėjais. Taip pat suteikiame galimybę “atsisakyti” gauti informaciją arba susisiekti su mumis ar bet kuria mūsų vardu veikiančia agentūra.

Kaip saugoma asmenį identifikuojanti informacija?

“Arinija” surinkta asmenį identifikuojanti informacija saugoma saugiai ir nėra prieinama trečiosioms šalims ar “Arinija” darbuotojams, išskyrus atvejus, kai ji naudojama, kaip nurodyta pirmiau.

Kokius pasirinkimus dėl informacijos rinkimo, naudojimo ir platinimo turi Lankytojai?

Lankytojai ir Įgaliotieji klientai gali atsisakyti gauti nepageidaujamą informaciją iš mūsų ir (arba) mūsų pardavėjų ir susijusių agentūrų arba su mumis susisiekti, atsakydami į el. laiškus, kaip nurodyta, arba susisiekę su mumis adresu K. Baršausko g. 65-1, 51433 Kaunas

Ar svetainėje naudojami slapukai?

Slapukai naudojami dėl įvairių priežasčių. Slapukus naudojame siekdami gauti informacijos apie Lankytojų pageidavimus ir jų pasirinktas paslaugas. Taip pat naudojame Slapukus saugumo tikslais, kad apsaugotume savo Įgaliotus klientus. Pavyzdžiui, jei Įgaliotasis klientas yra prisijungęs ir svetainė nenaudojama ilgiau nei 10 minučių, mes automatiškai jį išjungiame.

Kaip “Arinija” naudoja prisijungimo informaciją?

Arinija naudoja prisijungimo informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, IP adresus, interneto paslaugų teikėjus ir naršyklės tipus, kad analizuotų tendencijas, administruotų Svetainę, stebėtų naudotojo judėjimą ir naudojimą bei rinktų plačią demografinę informaciją.

Kokie partneriai ar paslaugų teikėjai turi prieigą prie Svetainės lankytojų ir (arba) įgaliotų klientų asmeninę informaciją?

“Arinija” yra sudariusi ir toliau sudarys partnerystes ir kitus ryšius su įvairiais pardavėjais. tokie pardavėjai gali turėti prieigą prie tam tikros Asmens tapatybę identifikuojančios informacijos, kai reikia žinoti, kad galėtų įvertinti Įgaliotųjų klientų tinkamumą paslaugoms gauti. Mūsų privatumo politika neapima šios informacijos rinkimo ar naudojimo. Asmenį identifikuojančios informacijos atskleidimas siekiant laikytis įstatymų. Mes atskleisime asmenį identifikuojančią informaciją, kad įvykdytume teismo įsakymą, šaukimą į teismą arba teisėsaugos institucijos prašymą atskleisti informaciją. Taip pat atskleisime Asmens tapatybę identifikuojančią informaciją, kai tai pagrįstai būtina siekiant apsaugoti mūsų Lankytojų ir Įgaliotųjų klientų saugumą.

Kaip Svetainė saugo asmenį identifikuojančią informaciją?

Visi mūsų darbuotojai yra susipažinę su mūsų saugumo politika ir praktika. Mūsų Lankytojų ir Įgaliotųjų klientų asmenį identifikuojanti informacija prieinama tik ribotam kvalifikuotų darbuotojų skaičiui, kuriems suteikiamas slaptažodis, kad jie galėtų gauti prieigą prie informacijos. Reguliariai atliekame savo saugumo sistemų ir procesų auditą. Jautri informacija, pavyzdžiui, kredito kortelių numeriai arba socialinio draudimo numeriai, yra saugomi šifravimo protokolais, įdiegtais siekiant apsaugoti internetu siunčiamą informaciją. Nors imamės komerciškai pagrįstų priemonių saugiai svetainei palaikyti, elektroniniai ryšiai ir duomenų bazės gali būti klaidingi, suklastoti ir įsilaužti, todėl negalime garantuoti ar laiduoti, kad tokių įvykių neįvyks, ir nebūsime atsakingi Lankytojams ar Įgaliotiesiems klientams už bet kokius tokius įvykius.

Kaip Lankytojai gali ištaisyti netikslumus asmenį identifikuojančioje informacijoje?

Lankytojai ir Įgaliotieji klientai gali susisiekti su mumis, kad atnaujintume jų Asmeninę informaciją arba ištaisytume netikslumus, rašydami mums el. paštu info@arinija.lt.

Ar Lankytojas gali ištrinti arba išjungti Svetainėje surinktą asmenį identifikuojančią informaciją?

Lankytojams ir Įgaliotiesiems klientams suteikiame mechanizmą, kaip iš Svetainės duomenų bazės ištrinti ir (arba) deaktyvuoti asmenį identifikuojančią informaciją, susisiekdami su . Tačiau dėl atsarginių kopijų ir įrašų apie ištrynimus gali būti neįmanoma ištrinti Lankytojo įrašo neišsaugant tam tikros likusios informacijos. Asmens, kuris prašo panaikinti Asmenį identifikuojančios informacijos deaktyvavimą, informacija bus funkciškai ištrinta, o mes neparduosime, neperduosime ir nenaudosime su tuo asmeniu susijusios Asmenį identifikuojančios informacijos jokiais būdais.

Kas atsitinka, jei privatumo politika pasikeičia?

Savo Lankytojams ir Įgaliotiesiems klientams pranešame apie privatumo politikos pakeitimus, paskelbdami juos Svetainėje. Tačiau, jei privatumo politiką keičiame taip, kad gali būti atskleista asmenį identifikuojanti informacija, kurios Lankytojas ar Įgaliotasis klientas anksčiau prašė neatskleisti, susisieksime su tokiu Lankytoju ar Įgaliotuoju klientu, kad Lankytojas ar Įgaliotasis klientas galėtų užkirsti kelią tokiam atskleidimui.

Nuorodos:

http://arinija yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad spustelėję vieną iš šių nuorodų, jūs persikelsite į kitą interneto svetainę. Raginame perskaityti šių svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, privatumo pareiškimus, nes jų privatumo politika gali skirtis nuo mūsų privatumo politikos.